Category: Животна средина

November 5, 2019June 22, 2022
Post

МАКЕДОНИЈА И НЕЈЗИНАТА БЕЗЖИВОТНА СРЕДИНА

Економската комисија за Европа во рамки на Обединетите Нации го објави третиот извештај за напредок на Македонија во област животна средина. Напредокот во управувањето со животната средина на Македонија е оценет како недоволен, нема усвоено доволно ефективни закони, тие кои се усвоени не се спроведуваат и нема механизми за санкционирање на прекршувањата. Земјата нема национална...

Прирачник за правна самопомош и активизам во област животна средина наменет за млади активисти и почетници
October 30, 2019June 22, 2022
Post

Прирачник за правна самопомош и активизам во област животна средина наменет за млади активисти и почетници

Прирачникот за правна самопомош и активизам во област животна средина наменет за млади активисти и почетници е изработен од Здружението за заштита на животните и животната средина ЕДЕН и Граѓанската иницијатива Охрид ЅОЅ како дел од проектот Power to the People, финансиски поддржан од Фондацијата Хајнрих Бел. Прирачникот е концизен и наменет да служи како основно помагало за младите...

Индустријата е најголемиот загадувач во Македонија
January 31, 2019June 22, 2022
Post

Индустријата е најголемиот загадувач во Македонија

Индустријата е најголемиот загадувач во Македонија според извештај изработен за петнаесет држави од страна на петнаесет врховни ревизорски институции од Европа во соработка со Европскиот суд на ревизори.

Вовед во Охрид, Едукативна еко-тура
September 19, 2018June 22, 2022
Post

Вовед во Охрид, Едукативна еко-тура

Во саботата, 15 септември ја одржавме првата промотивна еко-тура во регионот на Охрид при што ги посетивме Студенчишко Блато, селата Речица и Куратица.