Бојкот на скопската зоолошка / Boycott Skopje Zoo

Бојкот на скопската зоолошка / Boycott Skopje Zoo

Драги пријатели,

Ве известуваме дека протестот за бојкот на зоолошката градина во Скопје се одржа денес, на 02.03.2014 г. (недела) со почеток во 13:00 ч.

На организаторите на протестот им беше дозволено да влезат во зоолошката и со свои очи да видат дека мајмунчето е добро. Надлежните нѐ уверуваа дека е тоа истото бебе од фотографиите кои во четвртокот се појавија на интернет. Активистите не забележаа никаква агресија од страна на мајката, која не делуваше воопшто насилно, а мајмунчето цицаше во нејзината прегратка.

Секако сме среќни што бебето е безбедно во моментов, но нагласуваме дека и покрај сѐ, нашиот став останува дека зоолошката не е ништо повеќе од затвор за животни и токму поради тоа благодариме на медиумите кои и покрај дождот и големиот христијански празник (а и ангажманите околу изборите) дојдоа и го покрија настанот, а со тоа овозможија нашата порака да стигне до поширока публика.

Овој протест ќе биде прв од низата настани за подигање на свеста кај јавноста во однос на држењето на свесни и интелигентни суштества во заробеништво – декларативно за едукација на граѓаните, но сите знаеме која е вистинската причина зад тоа. Се надеваме дека со тек на време нашиот број на протестите ќе се зголемува и дека ќе успееме да издејствуваме значајни промени на ова поле во свеста на македонскиот народ.

Ве молиме потпишете ја и споделете ја нашата петиција за затворање на скопската зоолошка: http://www.thepetitionsite.com/686/851/510/-/?taf_id=10745531&cid=fb_na

Со почит,
Здружение за заштита на животните и животната средина ЕДЕН

 

Dear friends,

We would like to inform you that the “Boycott Skopje Zoo” protest took place today, 2 March 2014 (Sunday) at 01:00 PM in front of the Skopje Zoo.

The protest organizers were allowed to enter the ZOO and see for themselves that the baby monkey is alive and well. The zoo officials assured us that what we see in front of us is the same baby from the photos that surfaced the internet Thursday evening. The activists did not notice any aggression on the part of the mother which did not seem at all violent and was holding her baby in her arms while it was nursing.

Of course we are happy that the monkey is alive and safe, but our stance when it comes to zoos remains the same – these facilities are but animal prisons and we are very thankful to the media that covered the event despite the rain and the big Christian holiday (as well as their engagements related to the elections), thus helping us spread our message.

This protest will be first in the multitude of events planned to raise the public awareness regarding holding captive sentient and intelligent beings – while using education as an excuse, when we all know the true reason behind their existence. Hopefully in time the number of citizens joining these protests will increase dramatically and we will succeed in making radical changes in the viewpoint of the Macedonian people regarding zoos.

Please sign and share our petition to close the zoo: http://www.thepetitionsite.com/686/851/510/-/?taf_id=10745531&cid=fb_na

Respectfully,
Animal and Environment Protection Association EDEN

Медиумска поддршка / Media support: 24 Вести и Телма телевизија